אלונה מרק סגנית מנהלת מפעם השפלה

היכרותי עם פעילות קבוצת גבים התקיימה במסגרת ליווי מפעם השפלה, כמפעם אזורי,
תהליכי פיתוח ארגוני ותהליכי הדרכה ברשויות המקומיות.

בשנת 2014 עלה צורך, באחת מהרשויות באזור פעילות המפעם, לקיים תהליך של פיתוח
מנהלים. הצורך התמקד בשני נושאים: תקשורת פנים ארגונית – דיאלוג מנהל-עובד ודיאלוג
בין עמיתים, כבסיס לממשקי עבודה אפקטיביים וקיום שיחות משוב והערכה -חלק מתהליך
הערכת עובדים שהוטמע באתה שנה.

קבוצת גבים נבחרה על ידי הרשות המקומית להציע מענה לצרכים שהועלו. קבוצת גבים
הציעה מענה כוללני, המשלב תהליכי ייעוץ ארגוני והדרכה, המבוסס על תפיסה מקצועית
מעולמות הגישור וניהול שותפויות. המענה כלל: תהליכי ייעוץ ארגוני למובילי התהליך
ברשות, בניית תכנית הדרכה, הדרכת כלל המנהלים ברשות וליווי אישי למנהלים להטמעה לפי הצורך.

התקיימו פגישות עם מובילי התהליך ברשות, מנכ"ל וסמנכ"לית משאבי אנוש ועם המפעם
לגיבוש ודיוק התכנית. הוגדרו מטרות ויעדים והתקיימה ועדת היגוי במהלך התהליך לבחינת
ההתקדמות והעמידה ביעדים.

בתהליך השתתפו כ-60 מנהלים. 15 – בדרג בכיר )מנכ"ל, סמנכ"לים, ראשי מינהל, מנהלי
אגפים(, 45 – מנהלים בדרג ביניים )מנהלי מחלקות(. היקף התהליך – 110 שעות.
פעילות ההדרכה למנהלים התקיימה ב-3 קבוצות. בכל קבוצה, מפגש הדרכה כלל הקניית ידע
וכלים במליאה וחלוקה לקבוצות קטנות למיומנויות ותרגול סימולציות.

את התהליך ניהלה עו"ד שמרית קליין ובנוסף אליה עוד 3 מנחים )לסימולציות( מטעם קבוצת
גבים, שנבחרו ואושרו על ידי הרשות המקומית.

המפעם ליווה את התהליך בכל שלביו. בסיום תהליך ההדרכה התקיים משוב על הפעילות.
ברצוני לציין, שמנחי קבוצת גבים גילו מחויבות ופניות לתהליך. הם ניהלו תקשורת טובה עם
מובילי התהליך ברשות המקומית ועם המנהלים שהשתתפו בקבוצות הלמידה.

התהליך התנהל בשירותיות ומקצועיות ברמה גבוהה מאוד.

בברכה,
אלונה מרק
סגנית מנהלת מפעם השפלה

יצירת קשר

  שם

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  נושא

  תוכן ההודעה

  הרשמה לקבלת עדכונים